រៀនដោយសប្បាយ ចេះដោយរីករាយ !

សាលា​តន្ត្រី​នាគ​ព័ន្ធ សូមស្វាគមន៏

សាលា​តន្ត្រី​នាគ​ព័ន្ធ បង្កើត​ដោយ​នាយក​សាលា​ គឺ​លោក​ឡុច​ បុណ្យ​សំណាង​ ជា​សិល្បករ​កម្ពុជា អ្នក​Clarinet ទទួល​ការ​សិក្សា​ពី​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែន​ អង់​គ្លេស​ និង​ប្រទេស​ជប៉ុន ហើយ​លោក​​ក៏​ធ្លាប់​ចូលរួម​សំដែង​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ប្រទេស និង​ក្រៅ​ប្រទេស​។ រី​ឯ ​​នាយិការ​រង លោក​​ស្រី Hisako IKEDA គឺជា​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​អប់​រំ​តន្ត្រី​​ ដែល​មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​​ជា​គ្រូ​តន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​។​

មុខវិជ្ជាសិក្សា


ស្វែងរកពួកយើងក្នុង FaceBookVideo ពីនាគ​ព័ន្ធ